- montáž a demontáž modulového priestorového a trúbkového čierneho lešenia v priemysle a objektov